Sverige är idag ett missionsland, så vi tror inte att man nödväntigtvis måste åka till Afrika för att missionera. Vi vill göra det utanför vår dörr, på ett sätt som gör att människor vill ha det vi funnit.

Vi vill därutöver gärna vara en missionsförsamling i det att vi sänder ut team till olika länder. Spanien, Afrika, Lettland, Ryssland, etc.

Just nu håller vi på att bygga upp ett missionsarbete gentemot Rwanda och Burundi. Tanken är att hjälpa med ledarskap, företagande och entreprenörskap.