Välkommen till Centrumkyrkan

Välkommen på Gudstjänst varje söndag Du är välkommen att dela vår gemenskap i kyrkan eller live på Facebook. Skicka gärna […]

Läs mer

Gudstjänster

Gudstjänster Varje söndag kl 11.00 är det har vi gudstjänst i kyrkan och du är välkommen. Vi fikar efteråt. Har […]

Förbön

Förbön Skicka gärna in dina böneämnen till forbon@ckheby.se   Jesus är intresserad av Dig och Ditt behov!   Är Du sjuk, […]

Händer hos oss

Händer hos oss Dagträffar 1:a fredagen i månaden kl 13.00. Se veckoprogram. Varmt välkommen! 1 Mars – Tuula Kero 5 […]

Välkommen på Gudstjänst varje söndag

Du är välkommen att dela vår gemenskap i kyrkan eller live på Facebook.

Skicka gärna in dina böneämnen till forbon@ckheby.se

Klicka på länken för att se aktuella talare och tider

Om oss

Vilka är vi?

Centrumkyrkan är en evangelisk karismatisk frikyrka som arbetar ekumeniskt (tillsammans med andra kyrkor) och som vill vara öppna till allt vad Gud gör, oavsett på vilket sätt och i vilken form det är.

Vad står vi för?

En klassisk kristen tro (i enlighet med Apostoliska– och Niceniska trosbekännelsen). Vi är en evangelisk kyrka i den bemärkelsen att vi tror att Bibeln som Guds ord är den enda auktoriteten för kristen tro.

Lokalt är vi en del av Mötesplatsen – alla frikyrkors samarbetsform i Heby kommun.

Nationellt är vi en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) – en församlings- och missionsrörelse som består av cirka 300 församlingar i Sverige.

Internationellt är vi en del av Salt & Light – en församlingsrörelse med rötterna i England men som idag sträcker sig över hela jorden och består av ca 2000 församlingar.

Från England har vi även stöd av församlingens mentor och apostel Dave Richards.

Den evangelikala rörelsen som finns inom många olika samfund över hela världen har i Lausannedeklarationen formulerat sin ideologiska grundsyn.

Vi vill vara en karismatisk församling i den meningen att den Helige Ande med sin smörjelse och sina gåvor skall få stort utrymme.

Vad tror vi?

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son, och att han kom som människa för att visa oss vägen till Gud. Gud är intresserad av en relation med alla människor, och vi tror att Bibeln visar på hur detta är möjligt. Tron i våra liv är själva motorn som driver oss framåt. Var och en blir salig på sin tro, brukar man säga. Jesus däremot sa: “Jag är Vägen, Sanningen och Livet och ingen kommer till Fadern utan genom mig”.

 

Vi tror alltså att Jesus är enda vägen till Gud, utifrån de ord Jesus sa. Detta betyder inte att Gud inte är intresserad av dig. Han vill att alla människor skall lära känna honom. Men han har visat på att det måste ske genom en personlig relation till Jesus. Varför inte prova och se att det håller?

Vårt missionsuppdrag

  • Hjälpa människor hitta fram.
  • Utrusta lärjungar för tjänst.
  • Allt till Guds namns förhärligande!