Centrumkyrkans Historia

Den 12 mars 1989 bildades Församlingen Herrens Gård av 31 stycken. Det skedde i Tärnsjö Folkets Hus. Fem år tidigare, 1 oktober 1984, bjöd Kiell & Gertrud Tofters in till möten i sin ombyggda ladugård och mycket folk kom. Hungern och längtan efter mer från Gud var stor. Särskilt gällde det lovsång, den Helige Andes verk med gåvor, helanden, befrielse och profetisk ande. Under fem år samlades vi på detta sätt i Bragdebogemenskapen. Ur denna gemenskap fostrades medarbetare och ledare, så vi kunde frimodigt inbjuda till stora Helandeveckor vid Östa, Dalälven strand. Tidigt hade vi besök av evangelisten och profeten Roger Larsson, som sedan under alla år har varit ett stort stöd för oss.

Kiell & Gertrud Tofters framför ladugården i  Bragdebo, där Herrens Gård startade under 1980-talet.

Kiell & Gertrud Tofters framför ladugården i
Bragdebo, där Herrens Gård startade under 1980-talet.

År 1986 fick vi kontakt med David Oliver, som tillhörde Basingstoke Community Church, England, och Salt & Light. Detta ledde till att från 1989 ett samarbete begynte med pastor Dave & Chris Richards. Sedan 1990 har de varje år besökt oss och hjälpt oss att bygga församlingen. De är våra andliga föräldrar och apostlapar. Deras omsorg om oss har betytt enormt mycket under alla år, och vi tackar Gud för att detta samarbete var i Guds plan.

Under årens lopp har vi fått bygga ett starkt och enat ledarskap.
Vi är en trosförsamling och många medlemmar har under årens lopp studerat vid bibelskolor, många vid Livets Ord i Uppsala. Det är en styrka att så många är förtrogna i Skriften, vilket gett en stabilitet och överlåtelse. Vi har en god historia, men vi ser framför allt framåt.
Vi vill fortsätta bygga Församling och Guds rike i Heby kommun, och ber nu om fler barn och ungdomar. Vi är välsignade med många 20 – 35-åringar, som också tar stort ledaransvar.

Logotypen för Herrens Gård som har skapats av konstnären Birgitta Yavari. Bilden kom först som en syn i ett möte i ladugården i Bragdebo. Vår församling vill vara en brinnande ljusstake med budskapet om Jesus och gå ut i hela världen.

Logotypen för Herrens Gård som har skapats av konstnären Birgitta Yavari. Bilden kom först som en syn i ett möte i ladugården i Bragdebo. Vår församling vill vara en brinnande ljusstake med budskapet om Jesus och gå ut i hela världen.

För 12 år sedan bytte vi namn till Centrumkyrkan Heby och för tre år sedan planterade vi Centrumkyrkan Sala varvid, de i församlingen som bodde i Sala gick med i den nya församlingen. I Centrumkyrkan Heby är vi drygt 70 medlemmar och i Centrumkyrkan Sala drygt 30. I Sala är det varje vecka Öppen kyrka, varvid många människor kommer till kyrkan för gemenskap, hjälp och andlig undervisning.