En form av söndagsskola för barn från 4 år och uppåt, är barnen yngre så får föräldrarna vara med.

Varför?
Vi tror att Gud älskar barn och att de är viktiga för Gud, och att han vill att alla barn ska få ha det bra, och därför vill vi göra en insats för de barn vi kan nå!

Vi vill visa på att Guds kärlek gäller även för barnen och inte bara för vuxna. Barn är viktiga! Och varje barn är viktigt för att det är just den det är! Alla barn har lika värde och alla barn är välkomna!