Invigning CK 076Våra Kvinno/Tjej-samlingar är till för kvinnor/tjejer som är 18 år och uppåt. Syftet med det hela är:

  • Att träffas regelbundet och ha roligt tillsammans! Uppmuntra till att bli engagerade i varandras liv, i församlingen och i samhället. Motverka ensamhet, osäkerhet, stress & trötthet genom att lyssna, dela våra liv, ge råd, hjälpa och bära varandras bördor.
  • Att vara en plats för bön & undervisning, där vi växer i vår tro och vågar göra det Gud kallat oss till.