Gudstjänst

Varje söndag kl11 så har vi Gudstjänst med sång och predikan. Den sänds även live via Facebook.