Nedan kan du läsa om riktlinjer vi har samt även tilltal vi fått.

Uppdaterad 2020-11-19

Det är med sorg och lite vemod som vi har tagit del av beslutet om skärpta regler som kommer att gälla från den 24:e November och fyra veckor framåt.

Vi har därför beslutat att från och med söndag 21/11 och tills andra direktiv ges från Folkhälsomyndigheten endast ha digitala Gudstjänster live på Facebook. Endast funktionärer får delta i söndagarnas Gudstjänster.Vi vill så fort som möjligt efter att de nya restriktionerna upphör återgå till att fira Gudstjänst tillsammans i vår kyrka.

Bed för Sverige och att COVID-19 ska utplånas från vårt land och att vi snart ska kunna träffa varandra utan att behöva hålla avstånd och eller vara oroliga för smittspridning.
Gud välsigne dej!

Uppdaterad 2020-10-23

Vi lever i väldigt speciella tider, och vi kan ta till oss ordet från Mordokaj till Ester ”Och vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som denna?” (Estr 4:14). Vi är satta i denna tid för att tjäna Herren och att predika det glada budskapet om Guds rike.

Vi har tagit del av beslutet om skärpta allmänna råd i Uppsala län som gäller från den 20:e Oktober. Vi som styrelse i församlingen upplever att vi är duktiga och att det fungerar bra i möteslokalen men i kafélokalen har det varit svårare med att hålla avstånd. Vi har därför beslutat att vi under den tid som det skärpta allmänna rådet i Uppsala län gäller så har vi ingen fikagemenskap i kafélokalen. När det skärpta allmänna rådet upphör återupptar vi fikagemenskapen. Vi fortsätter även sända våra gudstjänster här på Facebook.

Uppdaterad 2020-04-06

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att undvika närkontakt, om handhygien och att stanna hemma när man är sjuk.

Förbön: Skicka mail till forbon@ckheby.se så ber vi för dessa böneämnen, Gud är mäktig att göra under än idag!

Livesändning av gudstjänster: Vi sänder våra gudstjänster live på Facebook, där kan du gå in och se de senaste gudstjänsterna eller ta del av livesändningen kl 11 på söndagar.

Behöver du eller en anhörig hjälp att handla mat, hämta ut mediciner eller skaffa andra förnödenheter? Vi erbjuder tillsammans med Västerlövsta församling hjälp till de som är 70 år eller äldre, i Heby, Huddunge eller Enåker och har rekommenderats att avstå från sociala sammanhang med anledning av risk för smitta av coronaviruset? Kontakta Peder eller Christina.

Tilltal vi har fått från Gud inför detta år

I december talade Gud om att 2020 skulle bli ett nådens år, att vi som troende och församling ska predika frihet för de fångna och helande för de sjuka, Luk 4:18-19
Under böneveckan i januari fick vi väldigt starkt att vi inte ska vara rädda. Luk 12:22, Joel 2:21-22

Sitter du ensam med din oro och behöver någon att tala med?

Vi finns här för dig!

Peder Möller, Pastor, Centrumkyrkan
0224-319 20, peder@ckheby.se

Christina Teinler, diakon, Svenska kyrkan
076- 764 67 80, christina.teinler@svenskakyrkan.se