Vi lever i speciella tider

Vi lever i väldigt speciella tider, och vi kan ta till oss ordet från Mordokaj till Ester ”Och vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som denna?” (Estr 4:14). Vi är satta i denna tid för att tjäna Herren och att predika det glada budskapet om Guds rike.

Vi har tagit del av beslutet om skärpta allmänna råd i Uppsala län som gäller från den 20:e Oktober. Vi som styrelse i församlingen upplever att vi är duktiga och att det fungerar bra i möteslokalen men i kafélokalen har det varit svårare med att hålla avstånd.

Vi har därför beslutat att vi under den tid som det skärpta allmänna rådet i Uppsala län gäller så har vi ingen fikagemenskap i kafélokalen. När det skärpta allmänna rådet upphör återupptar vi fikagemenskapen. Vi fortsätter även sända våra gudstjänster här på Facebook.


Gud välsigne dej!

Styrelsen Centrumkyrkan Heby,
Pastor Peder Möller