Aktuella möten i Heby

Varmt välkommen på våra samlingar!

Hela programmet finns att ladda ner här: Församlingsschema och program

(Regelbundna möten & samlingar hittar Du under Veckoprogam)

 

Möten och samlingar Centrumkyrkan Heby

April

1 12–14 En stund med Jesus

2 11.00 Celebration Sala

3 18.30 Gemensam bön Sala

4 18–20 Sångövning

7 Avslutning NTS Falun

9 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Kiell Tofters, mötesledare Ann-Sofie Eriksson

10 18.30 Måndagsbön

11 18–20 Sångövning

13 19.30–20.30 Bön och lovsångskväll

14 12–15 Knytis, se ruta

16 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Roger Larsson, mötesledare Peder Möller

17 18.30 Måndagsbön

18 18–20 Sångövning

23 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Ange-Marie Glénéblé,
mötesledare Sara Rye-Danjelsen

24 18.30 Måndagsbön

30 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Peder Möller, mötesledare Kalle Olsson

Maj

1 18.30 Måndagsbön

2 18–20 Sångövning

6 12–14 En stund med Jesus

7 11.00 Celebration, mötesledare Florence Anvo

8 18.30 Gemensam bön Heby

9 18–20 Sångövning

14 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Maria Olsson, mötesledare Pär-Inge Larsson

15 18.30 Måndagsbön

16 18–20 Sångövning

21 11.00 Familjegudstjänst, mötesledare Ann-Sofie Eriksson

22 18.30 Måndagsbön

23 18–20 Sångövning

25–27 Troskonferens Västerås Beckie Baraka

28 11.00 Söndagsgudstjänst med nattvard

29 18.30 Måndagsbön

30 18–20 Sångövning

Juni

3 12–14 En stund med Jesus

3 17.00 Sommarkonsert

4 11.00 Celebration Sala

5 18.30 Gemensam bön Sala

6 13.00 Nationaldags bön

11 11.00 Söndagsgudstjänst, talare Kiell Tofters, mötesledare Kalle Olsson

12 18.30 Måndagsbön

18 11.00 Söndagsgudstjänst med nattvard, talare Peder Möller, mötesledare Ange-Marie Glénéblé

25 Gemensam Gudstjänst Älvåsa

Juli

2 10.00 Sommarmöte Heby

9 10.00 Sommarmöte Sala

16 10.00 Sommarmöte Heby

23 10.00 Sommarmöte Sala

30 10.00 Sommarmöte Heby

Augusti

6 10.00 Sommarmöte Sala

 

© Centrumkyrkan Frontier Theme